Mesafeli Satış Sözleşmesi

 1. Taraflar
  İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), aşağıda bilgileri ve adresi bulunan şahıs/firma (“ALICI” veya yer yer “TÜKETİCİ”) ile aşağıda bilgileri ve adresi bulunan Olmadık Projeler Ofisi -Hızır Çavuş Mescidi Sk. No: 40/A Balat 34087 İstanbul – TR adresinde mukim, 1980360244 vergi kimlik numaralı, Pınar CANBAZ şahıs işletmesi (“SATICI”) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.
 2. Konu
  Sözleşme’nin konusu, SATICI’nın ALICI’ya yapmakta olduğu ürün satışı ve söz konusu ürün veya ürünlerin teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkına Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
 3. Sözleşmenin Kurulması
  1. ALICI, Sözleşme’yi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder. ALICI, Sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm şartları kendi özgür iradesi ile kabul eder.
  2. İşbu Sözleşme’de bulunan hükümlerde, ALICI’nın tüketici olması halinde ALICI, “Tüketici” olarak anılacaktır. ALICI’nın tüketici olması, Türk Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatta bulunan tüketicinin korunması hakkındaki hükümlerin ALICI’ya ve işbu Sözleşme’ye uygulanacak olması anlamına gelmektedir. ALICI’nın ticari işletme olması halinde, söz konusu hükümler uygulama alanı bulmayacak, işbu Sözleşme’nin 3.3. Numaralı “Ticari İşletmelere Uygulanacak Hükümler” başlıklı maddesi uygulama alanı bulacaktır.
  3. Ticari İşletmelere Uygulanacak Hükümler: İşbu Sözleşme’nin 9 Numaralı “Genel Hükümler” ve 10 Numaralı “Cayma Hakkı” başlıklı maddelerinde tüketiciler için belirtilen hükümler, yalnızca tüketiciler için uygulamaya yöneliktir. Ticari işletmelere yapılacak olan satışlarda cayma hakkı bulunmamaktadır, Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
  4. SATICI ve ALICI, Sözleşme hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık bulunmadığını kabul eder.
 4. Satıcı Bilgileri
  Ünvan Pınar Canbaz Şahıs İşletmesine bağlı Cocugumneden.com
  Adres Olmadık Projeler Ofisi -Hızır Çavuş Mescidi Sk. No: 40/A Balat 34087 İstanbul
  Telefon +90 555550014
  Fax -
  E-Posta bilgi@cocugumneden.com
 5. Alıcı Bilgileri
  Adı Soyadı / Ünvan Üye girişi gereklidir.
  Teslimat Adresi Üye girişi gereklidir.
  Fatura Adresi Üye girişi gereklidir.
  Telefon Üye girişi gereklidir.
  E-Posta Üye girişi gereklidir.
  IP 3.236.116.27
 6. Sözleşme Konusu Ürün Bilgileri
  ALICI tarafından siparişi gerçekleştirilen ürün ve hizmetlerin detayları, vergiler dahil peşin satış tutarları ve ALICI tarafından belirtilen ölçü bilgileri aşağıda gösterilmektedir. Aşağıdaki tabloda belirtilen ve ALICI için SATICI tarafından imalatı yapılıp satışı gerçekleştirilecek olan ürünlerin tümü bundan sonra ÜRÜN olarak tanımlanmaktadır.
  Ürün Birim Tutarı Ölçü KDV Tutarı Satış Fiyatı
 7. Ürün Teslimat Süreleri
  ÜRÜN teslimatı, yurt içinde en geç 30 gün içerisinde, yurt içinde ise ALICI’nın tercih etmiş olduğu kargo yöntemine göre değişmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Kargoya verilen ürünlerin teslimat süreleri tatil günlerine, şehir ve ilçeye göre değişiklik gösterebilir.
 8. Ödeme Hükümleri
  ALICI, vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart gibi ödeme yöntemleri sağlayan kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşça sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI'nın bedelini tamamen tahsil ettiği ÜRÜN satışları işbu Sözleşme'nin tarafları yönünden taksitli satış değil, peşin satış sayılacaktır. SATICI'nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. ALICI'nın temerrüdü durumunda aylık %2,5 oranında temerrüt faizi tatbik edilir.
 9. Genel Hükümler
  1. ALICI, Madde 6'da belirtilen Sözleşme konusu ÜRÜN’e ait temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
  2. Sözleşme konusu ÜRÜN, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için tüketicinin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. SATICI bu yükümlülüğüne aykırı davranır ise tüketici işbu Sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşme’nin feshi durumunda, SATICI, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde tüketiciye ilgili mevzuat uyarınca belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa tüketiciyi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.
  3. Sözleşme konusu ÜRÜN, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
  4. SATICI, Sözleşme konusu ÜRÜN’ün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur.
  5. Sözleşme konusu ÜRÜN teslimatı için işbu Sözleşmenin elektronik ortamda teyit edilmesi ve Sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
  6. SATICI sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde ALICI’ya durumu yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda SATICI teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde ALICI’ya iade eder.
  7. ALICI’nın SATICI’nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan SATICI sorumlu değildir.
  8. SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
  9. Sözleşme konusu ÜRÜN, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ÜRÜN için tüketicinin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. SATICI sattığı ürünleri kargo firmaları aracılığı ile ALICI’ya göndermekte ve teslim ettirmektedir. Genel olarak aksi belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI’ya aittir.
 10. Cayma Hakkı
  1. Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Ancak tüketici, işbu Sözleşme’nin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
   a. Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
   b. Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
   c. Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.
  2. Tüketicinin cayma hakkı
   I. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara,
   II. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine,
   III. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine,
   IV. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara,
   V. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine,
   VI. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine,
   VII. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine,
   VIII. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara,
   IX. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ve
   X. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz.
  3. Tüketicinin cayma hakkını kullanması halinde satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan kıymetli evrak ve benzeri her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür.
  4. Tüketici cayma içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olmayacaktır.
  5. Tüketici, cayma hakkını kullandığında satıcının ön bilgilendirmede iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla malı geri gönderir ise, iadeye ilişkin masrafları ödemekle sorumlu tutulamayacaktır. Satıcı ön bilgilendirmede iade için herhangi bir taşıyıcıyı belirtmediği durumda ise, tüketiciden iade masrafına ilişkin herhangi bir bedel talep edilemez. İade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcının, tüketicinin bulunduğu yerde şubesi olmaması durumunda satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın tüketiciden alınmasını sağlamakla yükümlüdür.
  6. Tüketici, satıcının malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı satıcıya geri göndermek zorundadır.
  7. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15. maddesinin 1. fıkrasının a bendinde de belirtildiği üzere kişiye özel olarak hazırlanan ürünlerde tüketicilerin cayma hakkı bulunmamaktadır.
 11. Delil Anlaşması ve Mahkeme
  1. Bu Sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar, ticari defterler dâhil) kesin delil oluşturur. Taraflar, Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya tüketicinin ve SATICI’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri, ilgili miktarları aşan durumlarda ise tüketicinin ve SATICI'nın ikametgâhının bulunduğu Tüketici Mahkemelerinin yetkili olacağını kabul etmiştir.
  2. İşbu Sözleşme’de ALICI’nın ticari işletme olması durumunda, çıkabilecek uyuşmazlıklardan İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
  3. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir kısmı yasal ve yetkili birimler tarafından geçersiz sayılır ise, diğer kısımları uygulanmaya devam edecektir.


SATICI: Olmadık Projeler Ofisi -Hızır Çavuş Mescidi Sk. No: 40/A Balat 34087 İstanbul – TR adresinde mukim,
1980360244 vergi kimlik numaralı, Pınar CANBAZ şahıs işletmesi
TARİH: 16 Haziran 2024 08:01