Avantajlı Tarafları ile Online Ebeveyn Danışmanlığı

  • 27 Nisan 2022
  • 766

İnternet üzerinden danışmanlık hizmeti alan danışanlar ile yapılan bir çalışmaya göre gündelik yaşamlarında internete daha fazla zaman ayıran kişilerin çevrimiçi psikolojik dayanışmayı daha çok kullandıkları,  çevrimiçi psikolojik danışmandan yararlanan danışanların çevrimiçi psikolojik danışmadan ve çevrimiçi psikolojik danışmanla kurulan ilişkiden anlamlı düzeyde memnun oldukları ortaya konulmuştur (Leibert, Archer, Munson ve York 2006;  akt. Aslan, Akşab, Korkmaz, Türk ve Hamamcı, 2021: 212).

Teknoloji araçlarının çeşitlendiği çocuk, ergen ve yetişkin tüm bireylerin kullanımına açılan dijital dünya, zamandan ve alandan tasarruf elde etmek açısından önemli bir yere sahiptir. Bu dünyaya girişin hızlı ve etkili olmasında pandemi süreci büyük bir rol oynamaktadır. Fakat pandemi sürecine ebeveynlerin özelinde bakılacak olunursa internet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte  ortaya  avantajları ve dezavantajları ile bir tablo çıkmaktadır.

 

Dijital Araçların Gelişi ile Güncellenen Hayat: Online Olmak

Ebeveynlerin, ebeveyn rolleri dışında ikinci bir role girişleri, Google' a girmek kadar hızlı olmuştur.  Bu süreç, ebeveynlerin çocukları ile daha fazla iletişimde ve etkileşimde olmalarına olanak sağlarken bir yandan da ek sorumluluklar getirmiştir: Gerektiğinde çocuklarını ekran başında ''tutmaya'' çalışmak. Dolayısıyla pandemi süreci ile artık çoğunluğun tanıştığı ve kaynaştığı (Zoom, Skype, Ebatv v.b) çevrimiçi hizmetler temel ihtiyaçlar kadar zaruri hale gelmiştir. Çocuklarının bu platformlarda online olmalarını sağlamak onların ilk görevleri olurken, pandemi sürecinin aile içinde yarattığı çatışma halleri de aynı zamanda ebeveynleri yine bu platformlar aracılığı ile destek almaya ihtiyaç duyar hale getirmiştir. 

Online ''olma'' halinin ebeveynlere çözmesi gereken problemleri getirdiği gibi, bu problemleri çözebilme olanaklarını ve alanlarını da sağlamıştır: Online ebeveyn danışmanlığı. Ailelerle yapılan çevrimiçi terapiler, özellikle uzak mesafeli aile yapıları veya tüm ailenin terapist ile yüz yüze görüşme yapmaya yönelik zamanının ve imkanının kısıtlı olduğu durumlarda oldukça faydalı olmaktadır (Bacigalupe ve Lambe, 2011; King, Engi ve Poulos, 1998; McCoy, Hjelmstad, ve Stinson, 2013;  akt. Oktay, Merdan-Yıldız, Karaca-Dinç ve Erden, 2021: 6).  Cook ve Doley (2002)' e göre ise çevrimiçi terapilerin mekânsal avantajları çiftlerle ve ailelerle yapılan çalışmalar için oldukça faydalı olmaktadır, özellikle sıklıkla seyahat etmek durumunda kalan veya farklı yerlerde bulunması gerektiği halde psikoterapi sürecine ara vermek istemeyen danışanlar çevrimiçi terapilerin bu anlamdaki esnekliğinin kendileri için olumlu bir özellik olduğunu belirtmişlerdir (Aktaran Oktay, Merdan-Yıldız, Karaca-Dinç ve Erden, 2021: 6).

Online danışmanlık hizmeti ile zamanın kaliteli kullanımının yanı sıra mekansal olarak da sınırsız bir ulaşımın sağlandığı görülmektedir. O halde, geriye sadece tuşlara basmak ve destek almak kalıyor.

 

Kaynak:

Aslan, Ş. , Akşab, G. , Korkmaz, K. , Türk, F.  ve Hamamcı, Z. (2021). Çevrimiçi grupla  psikolojik danışmada yaşanan güçlükler ve çözüm önerileri .  Milli Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi , 1 (2) , 207-239 .

https://dergipark.org.tr/tr/pub/ozelegitimrehberlikdergisi/issue/66067/1032734

Oktay, S., Merdan-Yıldız, E. D., Karaca-Dinç, P., ve Erden, G. (2021). Çevrimiçi psikoterapi yöntemlerinin farklı gruplar (yetişkin, çocuk, ergen ve aile) temelinde incelenmesi. Klinik Psikoloji Dergisi.

https://tinyurl.com/49zrxusx

Önceki Yazı
Alt Islatma (Enürezis) –...
Sonraki Yazı
Okul Öncesinde Görülen Beslenme...