Okula Başlama Yaşı

  • 17 Ağustos 2022
  • 393

Okula başlama yaşı, günümüzde ailelerin en çok kafasını karıştıran sorunlardan biri haline geldi. Aileler haklı olarak çocuklarının okula ne zaman başlayacakları konusunda tereddütleri oluyor. Çocuğun okula ne zaman başlayacağına karar vermek için bakılması gereken tek ölçüt çocuğun gelişim düzeyidir. 

Bireysel farklılıklara bağlı olarak her çocuğun gelişim düzeyi farklı hızda ilerler. Çocuklar 66 aydan itibaren ilkokula başlayabiliyor ve  bu durum 72 aya kadar veli dilekçesi ile ertelenebiliyor. 72 ayda ise ilkokul zorunlu hale geliyor. Bireysel farklılıkları göz önünde bulundurduğumuzda bazen 72 aylık çocuk okula başlamaya hazır değilken 66 aylık çocuk hazır olabiliyor. 66 aylık bir çocuğun kalem tutma, kendini ifade etme becerisi kendinden büyük çocuklardan daha iyi olabiliyor. 

Bu durum kalıtımla ilgili olabildiği gibi yaşantıyla da ilgili olabiliyor. Çocuğa sunulan yaşantılar, çocuğun deneyimleri, anne çocuk bağlanma stili, çocuğu okula hazırlamada etkili olmaktadır.  Okula ne kadar erken başlanırsa çocuğun gelişimi için faydalı olmaktadır. Ama çocuğun bu sürece hazır olduğundan emin olunmalıdır. O nedenle aileler çocuklarının okula ne zaman başlayacağına kendi başına karar vermek yerine okul öncesi öğretmenleriyle iş birliği içinde hareket ederek karar vermelidir. Hazır olmadan ilkokula başlayan çocuk kendini yetersiz hissedecek ve okuldan çok çabuk sıkılacak gitmek istemeyecektir. Hazır olduğu halde ilkokula başlamayan çocuk bu durumdan daha az etkilenecektir. Ama hazır ve bilgi almaya en açık olduğu dönemde yeni bilgilerle tanıştırılmaması çocuğu köreltecektir. Bu nedenle çocuk için en faydalısı bir uzaman görüşü alarak hareket etmek olacaktır.

Önceki Yazı
Bebeklerde Emzirme Hangi Sıklıkla...
Sonraki Yazı
Gıda Tüketiminin Karbon Ayak...