Online Psikolog Etkili Oluyor Mu?

  • 21 Temmuz 2022
  • 314

Bir hastalığın tedavi edilebilmesi için hastanın birçok aşamadan geçmesi gerekmektedir. Hastalığın fiziksel, psikolojik ve sosyal alanlara etkilerinin incelenmesi (işlevselliği bozuyor mu?), hastalığın tanımlanması/teşhisi ve hasta ile işbirliği ile hastalık için kişiye özel bir yol haritasının planlanmasıdır. Tedavi bu açıdan bakıldığında son aşamadır. Bu sebeple tedavinin etkililiği bu aşamaların sağlıklı ve kontrollü ilerlemesi ile sağlam bir zemine oturmaktadır. Bunun için de ilk olarak aslında hastanın kendisini iyi tanıyor olması, kendindeki değişiklikleri fark ediyor olması ve buna bir çözüm bulabilmek için doktora gitmesi gerekmektedir. Bu aşamalar basitçe bedensel bir rahatsızlığın tanıdan – tedavi sürecine olan aşamalarını ifade ederken ve bedensel bir rahatsızlığın tedavisinin etkili olabilmesi için bunlar gerekirken, psikolojik olarak iyileşme çalışmalarının etkili olabilmesi için neler gerekmektedir?

Psikoterapi Etkili Midir?

      Psikoterapi uzun zaman alan, büyük emek isteyen bir sağaltım türüdür. Bu nedenle kişinin istekli olması çok önemlidir. Kendisini tanımaya, incelemeye ve değiştirmeye içten ilgisinin bulunması gerekir (Öztürk ve Uluşahin, 2015: 765). Alınan terapi hizmetinin etkili mi/etkili olacak mı soruları danışan için akılda yer eden sorulardır. Fakat bu soruların cevabı ne tek başına danışmandadır, ne de danışandadır. Burada, bu soruyu sorarken öncelik sırasına alınması gereken nokta, danışanın hazır oluş halidir. Danışan iç dünyasında deneyimlediği duygularının, düşüncelerinin farkında mıdır? Ve bunları terapötik bir ilişki kurduğu danışmanına ifade etmek konusunda gönüllü müdür? Bunlar, danışanın aldığı terapinin etkililiği hususunda kendi açısından sorması gereken kritik sorulardır. Danışman tarafında ise uygulanan terapi yöntemi, etik ilkelerin en üst düzeyde yerine getirilmesi (gizlilik, zarar vermeme ilkesi vb.) şeklinde terapötik çerçevenin oluşturuluyor olması terapinin etkililiğini etkileyecektir. Peki online psikolog hizmetinde de aynı durum geçerli midir?

Online Psikolog Etkili Oluyor Mu?

     Yüz yüze danışmanlık hizmeti ile online danışmanlık hizmetinin farklılığının incelendiği bir çalışmanın sonuçlarına göre her iki yöntemin danışanların anksiyetesine ve çevrim içi psikolojik danışmaya karşı tutumlarına etkisini incelemiştir. Araştırma sonuçları, her iki yöntemin de danışanların anksiyete seviyesini önemli derecede düşürdüğünü göstermiştir. Sonuçlar ayrıca - her iki grubun danışmanlarını uzmanlık, çekicilik ve güvenirlik açısından benzer şekilde derecelendirdiklerini ortaya koymuştur (Cohen ve Kerr,1998 Aktaran Poyrazlı ve Can, 2020: 61). Dolayısıyla ister yüz yüze, ister online psikolog hizmeti alınmak istensin; temelde danışanın terapi almaya hazır olması, iç dünyasında yaşananları güven ilişkisi kurduğu danışmanı ile paylaşma isteği, danışmanın yetkin oluşu ve etik ilkeler ile korunan sınırlar sağlandığı sürece, etkili olma düzeyinde bir farklılık yaşanmayacaktır.

Kaynak:

 

Öztürk, M. O. ve Uluşahin, N. A. (2015). Ruh sağlığı ve bozuklukları (Gözden geçirilmiş ve 

 

yenilenmiş 13. baskı). Ankara: Nobel Tıp Kitabevi.

Poyrazlı, Ş. ve  Can, A. (2020). Çevrim içi psikolojik danışma: etik kuralları, covid-19 süreci, 

 

öneriler . Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi , 3 (1) , 59-83.

https://dergipark.org.tr/en/pub/opdd/issue/55593/739671

Önceki Yazı
Neden Online Psikolog?
Sonraki Yazı
Bebeklerde Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi