Yabancı Dil Eğitimi Çocuğa Hangi Yaşta Verilmeye Başlanmalı?

  • 31 Ağustos 2022
  • 347

Bireyin diğerleri ile ilişkisini şekillendiren, onlarla kurduğu iletişimidir. İletişimin gerçekleşmesinde  ise sözel ve sözel olmayan araçlar kullanılmaktadır. Dil, burada sözel olan tarafta yer almakta ve bireyin meramını anlatmasını sağlayan bir araç görevini görmektedir. Bu aracın da bir kullanma kılavuzu mevcuttur: Kodlama. Belli kurallar içerisinde şekillenen ve işleyen kodlar sistemi dili oluşturmaktadır. Her dilin kendine ait bir kod sistemi vardır ve dilin öğrenilebilmesi için de bu kod sisteminin iyi anlaşılması gerekmektedir.

 

     Ana dilin dışında, diğer dillerin kod sistemini daha kolay öğrenebilmek ve kullanabilmek için gelişim alanlarının bu öğrenmedeki yeri nedir? Hangi yaş aralığı diğer yaş aralıklarına göre yabancı dil öğrenmede daha fazla verim sağlamaktadır?

Dilin Erken Çocukluktaki Gelişimi

 

  Bilişsel kurama göre, bir dildeki kod sisteminin öğrenilebilmesi için öncelikle nesne devamlılığının kazanımı gerekmektedir (annenin kendi arkasına sakladığı oyuncak ayıyı, bebeğin aslında oyuncak görünürde olmasa dahi, varlığını biliyor olmasıdır) (Çokyüksel, t.y.). Nörogelişim alanından bakıldığında ise, nöron yapısındaki esneklik 2 ile 13 yaş arasında sürmektedir. Bu esneklik sayesinde öğrenme daha kolay gerçekleşmektedir, özellikle ana dil ve yabancı dil öğreniminde. Fakat 13 yaşından itibaren bu esneklik giderek azalmaktadır (Demirezen, 2003).

 

    Burada unutulmaması gerek bir konu var ki; gelişim alanlarının bir puzzle gibi parçalara ayrıldığı ve her puzzle parçasının da bu bütünü oluşturduğudur. Dolayısıyla ayrı olmaları düşünülemez. Fiziksel, bilişsel, duygusal, psikomotor, dil ve sosyal gibi temel gelişim alanları birbiri ile devamlı bir etkileşim halindedir. Bilişsel alan dil alanını etkilerken aynı zamanda dil de bilişsel gelişimi etkilemektedir. Bu açıdan bakıldığında, bir dili öğrenmenin tek başına bir gelişim alanı ile ilişkisi olduğu söylenemez.

 Yabancı Dil Eğitimi Çocuğa Hangi Yaşta Verilmeye Başlanmalı?

 

      Biketençayev (2004)' e göre çocukların beyin fonksiyonlarının en yoğun olduğu dönem 0-5  yaş dönemidir. Çocuğun bu evrelerde öğrendiği dil neredeyse anadili kadar iyi olmaktadır. Erken yaşta yabancı dil öğrenen çocuk psikolojik açıdan yaşıtlarına göre daha olgundur (Aktaran Genç İlter ve Er, 2007: 22).

 

      Eagleman (2019)' a göre ise nöronlardaki esnekliği dolayısıyla sinaps hareketliliğini belli bir sistematik içerisinde budanan bir ağaca benzetmektedir. İlk 2 yılda oluşan dallar, yavaş yavaş kendini budanmaya bırakır. Bu budanma sürecinde ise önemli olan nokta ''kullanılmayan dalların'' budanıyor olmasıdır. Böylece sadece işlevsel olanlar hayatta kalabilecektir. Bu sebeple, öğrenilmek istenen her ne ise aslında bunun üzerine çalışmak, - istikrarlı olarak bu çalışmayı sürdürüyor olmak – yok olmaması için gereklidir.

Kaynak:

Çokyüksel G. C. (t.y.). Dil ve Konuşma. Ders Notları.

Demirezen, M. (2003). Yabanci dil ve anadil öğreniminde kritik dönemler. TÖMER Dil Dergisi

 

118, 5-15.

 

https://tinyurl.com/5cs76uws

Eagleman, D. (2019). Beyin – Senin Hikayen. Zeynep Arık Tozar (Çev.). İstanbul: Domingo.

Genç İlter, B. ve Er, S. (2007). Erken yaşta yabancı dil öğretimi üzerine veli ve öğretmen görüşleri. 

 

Kastamonu Eğitim Dergisi , 15 (1) , 21-30.

 

https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/49108/626693

Önceki Yazı
Gıda Tüketiminin Karbon Ayak...
Sonraki Yazı
Çocuklarda Tuvalet Eğitimi Ne...